โปรแกรมจัดการ รีสอร์ท
ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น FOLIO รายงานการรับเงินของ Cashier , รายงานการเข้าพัก , และรายงานอื่นๆ ระบบการเช็คอิน ( Check In ) จัดการห้องพัก ระบบการขายสินค้า (Post) ระบบจัดการแขก ระบบการจองห้องพัก (Reservation) สถานะห้อง

คุณสมบัติของโปรแกรม

Resort Management System โปรแกรมจัดการีสอร์ท ที่ออกแบบสำหรับบริหารงานรีสอร์ท โดยส่วนประกอบหลักๆของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย

  • ระบบการจองห้องพัก (Reservation)
  • ระบบการเช็คอิน ( Check In )
  • ระบบการเช็คเอาท์ ( Check Out )
  • ระบบการขายสินค้า (Post)
  • ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น FOLIO รายงานการรับเงินของ Cashier , รายงานการเข้าพัก , และรายงานอื่นๆ

คู่มือการใช้งาน

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

โปรแกรมนี้เหมอะกับโรงแรมรีสอร์ทหรือหอพักขนาดเล็ก และเจ้าของธุระประเภทณ์นี้ ที่ี่ต้องการโปรแกรมจัดการธุรกิจ

สำหรับโปรแกรมนี้ได้มีการนำไปใช้จริง ในระยะเวลาหนึ่ง และได้แก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะเวลาหนึ่งและยังไม่พบปัญหาในขณะนี้

 

เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นระบบที่ใช้ได้หลายเครื่อง (Client Server) ระบบจึงติดตั้งยากโปรดอ่านคู่มือให้ดี และหากไม่เข้าใจสามารถติดต่อได้ที่นี้ี่ คลิกเลย ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ยากให้คนไทยบินได้,,,

โปรแกรมจัดการรีสอร์ท

โปรแกรมจัดการสต๊อกสินค้า พร้อมระบบขายสินค้า

ระบบจัดการสต๊อกสินค้าที่สามารถบอกรายการขายหรือาัสั่งของ ที่ระบุได้ว่าใครซื้ออะไร จากใคร เวลาไหน ใครเป็นคนจัดการ ใครเป็นคนอนุมัติ แก้ไขครั้งที่เท่าไหร่ และแจ้งสินค้าตัวไหนใกล้หมด ยอดกำไรขาดทุนเป็นต้น โปรแกรมสามารถพัฒนาต่อได้เนื่องเป็น open source ของคนไทยอย่างแ้ท้จริง